Privacy Statement

Via de website van Rij een Klassieker worden verschillende gegevens verwerkt, bijvoorbeeld op wat voor apparaat jij de website bezoekt. Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacy wet stelt en de rechten die u krijgt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat welke gegevens we verzamelen en wat Rij een Klassieker ermee doet.

Welke gegevens bewaren we?

Wanneer je gebruik maakt van de Rij een Klassieker website worden er verschillende gegevens opgeslagen. Een deel wordt automatisch verzameld en een deel vul je zelf in door je bijvoorbeeld aan te melden voor de nieuwsbrief. Rij een Klassieker zorgt ervoor dat we de verzameling van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden. Deze gegevens kunnen verzameld worden door cookies op onze website.

Rij een Klassieker kan de volgende gegevens van jou bewaren:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-Adres

Waarvoor gebruiken we de informatie?

De verzamelde gegevens kan Rij een Klassieker voor verschillende doeleinden gebruiken. Deze informatie wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website goed draait, de website verbeterd kan worden, de reserveringen goed te laten verlopen, voor marketing doeleinden, voor de verzekering en mocht het nodig zijn contact op te kunnen nemen. Rij een Klassieker houdt deze informatie niet langer in bezit dan nodig voor de genoemde doeleinden en/of voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Deze gegevens worden op verschillende manieren opgeslagen en goed beveiligd.

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is voor de verzekering. Het verstrekken van persoonsgegevens met derden vindt uitsluitend plaats op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Rij een Klassieker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker dan wordt hiermee conform de AVG een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u een aantal rechten:

 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken dit te beperken.
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
 • Het recht op dataportabiliteit.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

U dient er bij het bovenstaande wel rekening mee te houden dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij bevoegd zijn om niet aan uw verzoek mee te werken, met name indien dit nodig is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Vragen?

Mocht u uw gegevens willen inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar: [email protected]. Persoonsgegevens die we moeten bewaren voor de verzekering kunnen we niet wijzigen of verwijderen.